https://www.offentligfinansiering.se/

Energimyndigheten

Energimyndgiheten utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd av oss, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Energimyndgiheten deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Energimyndgiheten tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Energimyndigheten har tidsstyrda utlysningar. Det innebär att det finns ett sista ansöknings datum på deras utlysningar. Vi rekomenderar att du lämnar in ansökan i god tid. 

Nedan kommer du direkt till deras öppna utlysningar inom respektive område beroende på vilket som passar dig 

Ansökan sker via Energimyndighetens "E-kanal" som du hittar här

Här kan du läsa mer om kommande planerade utlysningar

https://www.offentligfinansiering.se/