https://www.offentligfinansiering.se/

Almi Invest AB

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Vi letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Portföljen består av ca 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Vi har en hög investeringstakt och investerar i cirka 50 nya bolag per år. Med stöd av erfarna Investment Managers, kapital och nätverk skapar vi möjligheter för bolag att växa och konkurrera på en global marknad.

Almi Invest har över 40 Investment Managers som finns över hela landet. Med vår regionala närvaro och nationella täckning, når vi ut brett till tidiga bolag och har möjlighet att sammanföra bolag och investerare över hela Sverige.

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB. I Almi Invest fondstruktur ingår åtta regionala riskkapitalbolag.

https://www.offentligfinansiering.se/