https://www.offentligfinansiering.se/

Saminvest

Fonderna ska i huvudsak ha nya förvaltarteam i syfte att stimulera framväxten av fler aktörer som investerar i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. En grundförusättning för Saminvests hållbara och långsiktiga verksamhet är att den över tid ger ett överskott som i sin tur kan återinvesteras i nya fonder.

Saminvests uppdrag är att investera i fonder på affärsmässiga grunder och därmed utgöra ett alternativ och ett komplement till sådana offentliga och privata finansiärer som har andra utgångspunkter för sin verksamhet.

https://www.offentligfinansiering.se/