https://www.offentligfinansiering.se/

Om oss

Varför finns www.offentligfinansiering.se?

För ett bolag är det ett mycket tidskrävande och kunskapsintensivt arbete att identifiera lämplig offentlig finansiering. Det finns idag inget heltäckande register eller centralt samlad kunskap om de finansieringsmöjligheter som står till buds lokalt eller internationellt, samtidigt som många företags tillväxt är direkt beroende av offentligt stöd eller annan offentlig finansiering.

Offentligfinansiering.se har samlat information om de institutioner som finns på nationell nivå i Sverige. Detta kompletterar redan existerande sidor som tydliggör regionala institutioner och deras program.

Samtliga medtagna finansieringsmöjligheter från offentliga källor är på olika sätt riktade mot privata bolag och är ämnade att stödja olika faser av ett bolags utveckling.

Svenska Kapitalguiden är ett fristående privat bolag och står bakom Offentligfinansiering.se. Svenska Kapitalguiden har sedan 2011 samlat in, värderat och kategoriserat stora mängder data om den offentliga finansiering som finns tillgänglig lokalt och globalt för företag. Informationen har därefter strukturerats i en omfattande databas.

Söker ni information som är mer specifik för er verksamhet eller utvidgat register, t.ex. utländska offentliga finansieringsmöjligheter, ta gärna kontakt med Svenska Kapitalguiden. Svenska Kapitalguiden utför konsult- och tilläggstjänster, nationellt och internationellt.

Samtliga onlinetjänster från Svenska Kapitalguiden syftar till att du som söker informationen skall spara tid genom att informationen är lättillgänglig.

Välkommen som användare och som kund!

https://www.offentligfinansiering.se/