https://www.offentligfinansiering.se/

Industrifonden

Industrifonden investerar i ambitiösa, innovativa team och stöttar dem i deras arbete att bygga långsiktigt framgångsrika bolag.

Industrifonden fokuserar på bolag inom Technology och Life Science med global skalbarhet och potential att leda förnyelse både i och utanför Sverige.

Som långsiktig fond har vi en unik ställning då Industrifonden inte har någon formell innehavsperiod för våra investeringar. Industrifonden för aktiva dialoger med våra medinvesterare och grundare och de försöker normalt exitera ett bolag inom fem till tio år. Industrifonden strävar emellertid alltid mot att maximera ett långsiktigt värdeskapande. Gör de bedömningen att ett bolags värde kommer att fortsätta öka har Industrifonden tålamod och entusiasm att fortsätta utveckla det över längre tid. Industrifonden kan över tid investera upp till 200 miljoner SEK i ett bolag.

https://www.offentligfinansiering.se/