https://www.offentligfinansiering.se/

Vinnova

Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt och vi genomför regelbundet analyser av insatsernas effekter.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

Vinnovas utlysningar är tidsbundna. Detta innebär att det finns ett sista ansökningsdatum. Kolla nedan på deras öppna utlysningar och kommande planerde utlysningar. Vi rekomenderar att ni ansöker i god tid. 

Att tänka på innan du söker

Det kan ta en hel del tid att söka finansiering. Ofta ska du samarbeta med andra organisationer, så du behöver planera in tid för att hitta samarbetspartners. Du behöver också ha en dialog med dem om projektet och olika delar av ansökan.

Vinnovas utlysningar är bara öppna för ansökan under en begränsad tid, och när ansökningstiden går ut är det inte längre möjligt att skicka in er ansökan. Därför behöver du börja med ansökan i god tid.

När ansökningstiden har gått ut får du bara komplettera ansökan om Vinnova begär det.

Läs utlysningstexten noga

De flesta ansökningar ska innehålla ungefär samma saker, men kraven i utlysningarna och vilka bilagor ni ska bifoga kan variera. Det är därför viktigt att läsa hela utlysningstexten noga, så att din ansökan innehåller allt den ska. Håll extra koll på:

Formella krav - i varje erbjudande finns ett antal formella krav som måste vara uppfyllda. Exempel på formella krav kan vara att företaget inte får vara äldre än 5 år, att projektet måste ha minst 3 parter eller att projektledaren ska vara anställd hos koordinatorn.

Bedömningskriterier - det här är vad Vinnova bedömer, så se till att ni har beskrivit allt de frågar efter i er ansökan.

Så ansöker du

Vinnova tar bara emot ansökningar elektroniskt via deras ansökningstjänst Intressentportalen. En ansökan brukar bestå av ett formulär och olika bilagor, men vad Vinnova frågar efter beror på vilken utlysning det gäller. Vinnova bedömer bara ansökningar som innehåller allt de ska, så se till att ni följer våra anvisningar noggrant.

Du ansöker genom att starta ett konto eller logga in på Vonnivas intressentportal 

Här hittar du en guide för din ansökan

Så fyller du i din ansökan

https://www.offentligfinansiering.se/