https://www.offentligfinansiering.se/

Svensk Exportkredit

SEK stödjer företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl varu- som tjänsteexport.

Med SEK som deltagare i en finansiering kan internationella köpare få krediter för att köpa svenska varor och tjänster, i goda såväl som i dåliga tider. SEK lämnar också krediter direkt till svenska exportföretag så att de kan fortsätta växa. Svenska staten har gett SEK i uppdrag att erbjuda svenska exportföretag långsiktiga finansiella lösningar. SEK är en av flera pusselbitar när svenska företag vinner internationella upphandlingar. SEK är en oberoende aktör som ägs av svenska staten och kompletterar bankerna. SEK fokuserar enbart på utlåning till svensk exportindustri. Under 2016 lånade SEK ut 55 miljarder kronor. SEKs samarbetspartners, i form av banker och andra finansiella aktörer, finns i över hundra länder.

https://www.offentligfinansiering.se/