https://www.offentligfinansiering.se/

Tillväxtverket

Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle - de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många. Därför är det Tillväxtverket jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika.

Tillväxtverket har tidsstyrda utlysningar. Det innebär att det finns ett sista ansöknings datum på deras utlysningar. Vi rekomenderar att du lämnar in ansökan i god tid. 

Tillväxverket använder sin e-tjänst för ansökningar som du kan läsa mer om här

Här är kommer du direkt till "Min ansökan" för att påbörja en ansökan 

https://www.offentligfinansiering.se/