https://www.offentligfinansiering.se/

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelserna samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.

Länsstyrelserna uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Länsstyrelserna finns i Sveriges 21 län. Du ska välja länet som företaget har ditt säte i. Detta är för att se vad Länsstyrelsen erbjuder i just ditt län. 

Regeringen har beslutat att det regionala utvecklingsansvaret (företagsstöd och projektfinansiering) från och med den 1 januari 2017 övergår från många (inte alla) av Länsstyrelsernas stöd till respektive organisation inom varje län. Under respektive län nedan hittar du även de olika regionerna med program. 

Länsstyrelserna

Blekinge . Dalarna . Gotland . Gävleborg . Halland . Jämtland . Jönköping . Kalmar . Kronoberg .  Norrbotten . Skåne . Stockholm .  Södermanland . Uppsala . Värmland . Västerbotten . Västernorrland . Västmanland . Västra Götaland . Örebro . Östergötland

Region/Landsting

Region Blekinge . Region Dalarna . Region Gotland . Region GävleborgRegion Halland . Region Jämtland . Region Jönköping . Region Kalmar . Region Kronoberg . Region Norrbotten . Region Skåne . Region Sörmland Region Uppsala . Region Värmland . Region Västerbotten . Landstinget Västernorrland . Region Västmanland . Västra Götalandsregionen . Region Örebro . Region Östergötland

https://www.offentligfinansiering.se/