https://www.offentligfinansiering.se/

Exportkrediter

Köpare av svenska varor och tjänster kan få exportkrediter av SEK. Förmånlig finansiering gynnar både exportören och köparen. Vi stödjer den svenska exportnäringen både i bra och sämre tider, även när det är turbulent på kapitalmarknaderna.

Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid stora affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider.

I Sverige är ofta tre parter inblandande i en exportkredit. Bank, EKN och SEK där EKN garanterar större delen av den kommersiella och politiska risken och SEK är finansiär. Vi samarbetar med affärsbanker som arrangerar och administrerar processen samt tar delar av den ej EKN täckta risken. Genom affärsbankerna når vi effektivt ut till världens alla hörn med finansiering av exportaffärerna.

Viktigt om CIRR

Du måste skicka in ansökan om CIRR innan det kommersiella avtalet mellan dig och din kund tecknas. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Se aktuella CIRR-räntor här

För exportörer - En väl strukturerad exportkredit kan vara avgörande i en konkurrenssituation. SEK har sett många exempel där deras kund har vunnit en affär tack vare finansieringen. För dig som exportör fungerar det som en kontantaffär. Du gör upp betalningsvillkor med minst 15 procent förskott. SEK betalar dig vid leverans och finansierar din kund.

För köpare - SEK erbjuder den finansiering som köparen behöver för att köpa svenska varor och tjänster. Exportkrediten kan vara ett intressant alternativ till kapitalmarknaden eller finansiering hos din lokala bank och du belastar inte det limitutrymme du har hos din bank. Kort sagt så diversifierar du din upplåning och får en säker finansiering också i turbulenta tider. Kredittiden är långfristig, och begränsas bara av de inom Consensus maximala tillåtna kredittiderna. SEK vill särskild lyfta fram CIRR-räntan som är en gratis option att få en fast ränta under hela kredittiden. De vanligaste valutorna är den amerikanska dollarn (USD) och euron (EUR), men SEK har också lämnat krediter i en mängd andra valutor. Generellt är finansiering möjlig i alla stora valutor och vissa mer ovanliga valutor. I vissa länder är SEK undantagna från ränteskatt, vilket minskar dina räntekostnader.

För banker - SEK arbetar med deras samarbetsbanker på olika sätt. Du kan välja SEK för att komma åt finansieringen av din exportkredit. Du kanske vill att SEK ökar riskkapaciteten genom att dela den risken som EKN inte täcker. Eller också kan SEK vägleda dig i det svenska exportkreditsystemet. Finansieringen sker normalt så att du överlåter låneavtalet till SEK men kvarstår som agent. Den stora fördelen är att finansieringen kommer på SEK:s balansräkning och inte på din. SEK kan finansiera stora och små belopp. Detsamma gäller kredittiderna: det är köparens behov som styr hur långa affärerna blir (samt begränsningarna som sätts av Consensus). 

Ansök här

https://www.offentligfinansiering.se/