https://www.offentligfinansiering.se/

Finansiering av kundfodringar

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar, bland annat genomför vi fakturaköp i olika former.

SEK förvärvar kundfordringar under exportkontrakt. SEK övertar exportörens fordran. Det kapital som är bundet i fordringarna kan tack vare detta frigöras och användas för nya exportaffärer.

Läs mer om SEKs exportkrediter här

Här finns en film om SEKs erbjudanden

Ta kontakt med SEK här

https://www.offentligfinansiering.se/