https://www.offentligfinansiering.se/

Finansiering av kundfodringar

Behöver du hjälp med finansiering av kundfordringar? SEK kan finansiera kundfordringar för din export. Har du redan ett program hos din bank? SEK assisterar er med likviditet och riskkapacitet.

Ge dina kunder längre kredittider och sälj mer utan att det har en negativ inverkan på företagets likviditet och balansräkning. SEKs assistans gör att kreditutrymme frigörs så din bank kan finansiera nya affärer för dig.

Samarbete med affärsbanker

SEK diskonterar främst kundfordringar tillsammans med affärsbanker, som därigenom kontinuerligt får tillgång till SEKs likviditet och riskkapacitet. Därmed minimeras risken att din bank inte skulle kunna tillhandahålla diskontering till dig. Detta är särskilt viktigt i turbulenta tider, då bankernas tillgång på likviditet och riskutrymme är begränsad. Det ger trygghet och förutsägbarhet för både dig och din bank.

Vissa exportföretag har så stor andel av sin försäljning till en enskild köpare, att de inte kan diskontera alla kundfordringarna hos sin bank. SEK kan då hjälpa både exportören och banken genom att dela bankens kreditrisk på den enskilda köparen.

Komplement till din bank

I enstaka fall finansierar vi exportörens kundfordringar utan medverkan av affärsbank. Det sker endast för exportföretag som vi haft ett mångårigt samarbete med. Vi blir därmed ett komplement till exportörens ordinarie bankgrupp.

Kontakt: tradefinance@sek.se

 Ansök här

https://www.offentligfinansiering.se/