https://www.offentligfinansiering.se/

Garanti för fordringsförlust för långivare

Garantin riktar sig till banker som finansierar exportkontrakt genom ett lån direkt till köparen eller köparens bank. Garantin täcker risken att din låntagare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal.

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då fordran uppstår, vilket är när utbetalning görs. Utbetalning av lånet ska göras direkt till exportören.

Med en EKN-garanti får banken ersättning om låntagaren inte betalar, vilket underlättar för banken att erbjuda kredit.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om garanti för fordringsförlust för olika typer av exportaffärer, både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Mer information

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. 

Här finns en kort film om garantin.

1. Ansökan

Ansök i god tid innan den första låneutbetalningen. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportören där exportaffären beskrivs. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din låntagare. Garantin kan sökas via blankett. 

2. Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin.  Beräkna din premie.

3. Begär garanti

Informera EKN när låneavtalet blivit reservationslöst, det vill säga när båda parter är bundna av avtalet. Anmäl när du gjort en utbetalning och vill ha garantin utfärdad, senast 30 dagar efter att du gjort en utbetalning. Ladda ner blankett.

4. Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien. I vissa affärer går det att i stället betala premien i efterskott, i takt med räntebetalningarna i det garanterade lånet.

5. Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om din låntagare har betalningsproblem, både i dina lån som är garanterade av EKN, och de som inte är det, eller om du fått veta något om låntagaren som kan äventyra betalningen. Betalningsdröjsmål ska anmälas snarast möjligt efter ett dröjsmål på 30 dagar, eller enligt vad som framgår av just din garanti. EKN betalar ut ersättning för klar och förfallen fordran efter en karenstid på tre månader. Då tar vi också över din fordran. Ladda ner blankett. 

https://www.offentligfinansiering.se/