https://www.offentligfinansiering.se/

Garanti för investeringskrediter

Med denna garanti delar banken risken med EKN när banken lämnar en investeringskredit. Vid förlust ersätter EKN 50 procent av den utestående krediten.

Garanti för investeringskrediter underlättar tillgång till finansiering för små och medelstora exporterande företags vid investering i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Även underleverantörer till små och medelstora företag kan nyttja garantin.

Krediter som kan garanteras

Garantin utfärdas till banker eller andra kreditgivare som lämnar krediter till små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Även underleverantörer till exporterande företag kan utnyttja garantin.

Lånet ska avse finansiering av produktionsanläggning eller maskiner och kan även användas i samband med leasing. Om investeringen inte är relaterad till specifika exportaffärer ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster. Kredittiden får uppgå till maximalt sju år. 

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. 

1. Ansök

Skicka ansökan om garanti för investeringskrediter tillsammans med ett tilläggsblad från kredittagaren till EKN senast den dag då kreditavtal ingåtts. Bifoga er egen riskbedömning av kredittagaren. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert.

Ansökningsblankett

2. Anmäl

Om ni vill utnyttja offerten, anmäler du till EKN att du vill få garantin utfärdad. Din anmälan ska ha kommit till EKN senast tio dagar efter det att kreditavtal har ingåtts.

3. Betala premie

I garantin som EKN skickar dig finns information om hur och när premien ska betalas. Premien betalas normalt vid tidpunkten för förfall av ränta och avgifter i det garanterade kreditavtalet.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/