https://www.offentligfinansiering.se/

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Denna garanti finns i två varianter: med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare. Här beskrivs garantin med exportör som garantitagare.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust täcker risken för att din köpare i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Den täcker också dina upparbetade kostnader som du, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan fakturera.

Storleken på beloppet du kan försäkra med tillverkningsförlustgarantin utgår från dina upparbetade kostnader (faktureringsbelopp minus vinstmarginal).

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då du har ett bindande avtal. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar eller bryter avtalet, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

Ansökan

Ansökan och anmälan om att du vill ha garantin utfärdad kan du endera göra via EKN Online eller genom att skicka in blanketter. Ansök i god tid innan du har tecknat avtal. EKN beställer kreditupplysning på köparen och eventuella garanter. Du behöver vanligtvis komplettera med ytterligare information om köparen som exempelvis årsredovisning. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert. 

Anmäl 

När avtalet blivit reservationslöst ska du inom 30 dagar skicka in anmälan om att du vill ha garantin utfärdad. Anmäl via EKN Online eller på blankett 2.01. Om du väljer att betala premien i efterskott, ska du ange det i anmälan. 

Betala premie 

EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/