https://www.offentligfinansiering.se/

Kombinerad garanti för tillverknings- och fordringsförlust

Denna garanti finns i två varianter:

med exportören som garantitagare eller där exportör och bank i kombination är garantitagare. Här beskrivs garantin med både exportör och bank som garantitagare.

Med denna EKN-garanti får exportören ersättning för sina kostnader om kunden bryter avtalet, och långivaren får ersättning om låntagaren inte betalar. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med både exportör och bank som garantitagare, täcker dels exportörens upparbetade kostnader som inte kan faktureras, på grund av att köparen bryter avtalet, dels bankens risk för att låntagaren i utlandet inte betalar fordran enligt låneavtalet. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då det finns bindande avtal både för långivaren och för exportören.

Långivaren kan använda garantin som säkerhet om denne väljer att låta en annan bank eller ett annat kreditinstitut refinansiera affären. Då överlåter långivaren fordran och rättigheterna under garantin till refinansiären.

Mer information

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ GARANTI 

Exportören och långivaren skickar in separata ansökningar till EKN. 

1. Ansök 

Ansök i god tid innan reservationslöst köpe- och låneavtal föreligger. EKN beställer kreditupplysning på köparen och eventuella garanter. Som långivare behöver du vanligtvis komplettera med ytterligare information om köparen som exempelvis årsredovisning. EKN gör en bedömning av risken. Om den är acceptabel lämnar vi en offert till exportören för tillverkningsförlust och en offert till banken för fordringsförlust.

2. Anmäl

Både exportör och långivare anmäler att ni vill få garantin utfärdad. När köpe- och låneavtal blivit reservationslösa ska ni inom 30 dagar skicka in varsin anmälan till EKN. Använd blankett 2.01. Om du som långivare väljer att betala premien i efterskott, ska du ange det när du anmäler att du vill få garantin utfärdad. 

3. Betala premie 

EKN skickar respektive garanti och premiefaktura till er. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

 Ansök via EKN Online

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/