https://www.offentligfinansiering.se/

Var med i starten - Första utlysningen för Viable Cities

12.09.2017

"Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång - den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

....

Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt genom utlysningar där allt ifrån kommuner, företag, civilsamhälle och forskningsaktörer kommer kunna finansiering för förstudier, forsknings-, innovations-, testbädds- och demonstrationsprojekt."

Var med från starten i oktober! 

Läs mer om utlysningen här

https://www.offentligfinansiering.se/