https://www.offentligfinansiering.se/

Lån till svenska exportörer

Som exportör kan kostnader för allt från marknadsföring till kundfordringar binda kapital. Företaget kan behöva låna för fortsatt tillväxt eller investeringar.

SEK kan hjälpa företaget på flera olika sätt. Belopp och löptider varierar utifrån behov, men i genomsnitt är deras finansiering cirka fem år.

SEK har ett nära samarbete med svenska och internationella banker, Exportkreditnämnden samt försäkringsbolag. Genom att låna ut pengar till exportföretaget med hjälp av dessa samarbetspartners, kan SEK leverera ett mervärde.

SEK erbjuder lån direkt till svenska exportörer eller deras dotterbolag runt om i världen. Detta kan sedan användas för att möjliggöra fortsatt tillväxt eller investeringar. Förutom i Skr, EUR och USD kan SEK även erbjuda lån i lokala valutor såsom exempelvis mexikanska peso (MXN) och turkiska lira (TRY).

SEKs lån kan ges på engångsbasis eller i form av ramavtal som du använder vid behov. Deras erfarna strukturerare skräddarsyr en lösning som passar just ditt företag.

Ansök här

https://www.offentligfinansiering.se/