https://www.offentligfinansiering.se/

Projektfinansiering

Svensk Exportkredit, SEK, stödjer projekt med finansiering. Kravet är att ett svenskt exportbolag är involverat som underleverantör, leverantör eller sponsor.

Projektfinansiering är ett alternativ till andra finansieringsformer vid exportaffärer och är ofta ett viktigt instrument vid försäljning av projekt med svenskt exportinnehåll. SEK kan delta i en finansieringsstruktur med projektet som enda tillgång eller i projektfinansieringar i kombination med exportkreditinstitut.

SEK stödjer projekt - där svenska exporterande bolag är underleverantörer, leverantörer eller sponsorer - med seniora lån, leasing, renting eller deltagande i obligationer. SEK bidrar med långsiktiga åtaganden genom långa löptider och har som mål att finnas med i projekten under hela löptiden.

SEK:s tillgång till kapital baseras på vårt kreditbetyg, AA+, vårt aktiva kapitalmarknadsteam, vår solida kreditportfölj, samt det statliga ägandet. Allt detta sammantaget ger SEK möjlighet att vara en stark partner till svenskt näringsliv i finansieringsfrågor.

Ansök här

https://www.offentligfinansiering.se/