https://www.offentligfinansiering.se/

Rembursgaranti

Rembursgarantin är en riskdelning mellan EKN och bank för bankens bekräftade remburser. Av det totala bekräftelsebeloppet kan 50 procent garanteras av EKN. Hur lång giltighets- och kredittid som accepteras beror på EKN:s riskbedömning.

Garantin har anpassats till förhållanden som gäller för rembursmarknaden och hanteringen är enkel och snabb. EKN:s offert och garanti är oåterkalleliga.Den sökande banken föreslår en premie som EKN tar ställning till i bedömningen av risken.

Remburser som kan garanteras

Rembursen ska följa ICC-reglerna för remburs. Stand-by-remburs omfattas inte av EKN:s garanti.

Garantin avser remburser som är bekräftade, alternativt garanterade av en bank. För en remburs som är garanterad, så kallad ensidigt eller tyst bekräftad, gäller att den garanterande banken ska vara nominerad bank.

Rembursen ska vara betalbar/negocierbar hos den bekräftande banken. EKN kan även lämna en oåterkallelig offert avseende så kallat bindande förhandslöfte för remburs som ännu inte öppnats.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

Här finns en kort film om Rembursgaranti.

1. Ansökan

Ansök i god tid, senast den dag då första dokumentpresentation verkställs under rembursen alternativt i samband med att bindande förhandslöfte lämnas till exportören. Om rembursens kredittid är längre än 12 månader ska du bifoga ett tilläggsblad från exportören där exportaffären beskrivs. När du ansöker kan du begära att få garantin utfärdad direkt, alternativt först få en offert. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. Du ansöker i EKN Online om rembursen har en kredittid på längst 12 månader, annars på en blankett.

2. Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert, om du inte i ansökan har bett att få garantin utfärdad direkt. I offerten framgår premien, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin. 

3. Garanti

Redan när du ansöker kan du be att få garantin direkt. Annars står det i offerten när du senast ska kontakta EKN för att begära garanti. Det behövs ingen blankett för detta. Premien ska betalas när banken debiterar exportören.

4. Om betalning uteblir

Utebliven betalning från öppnande bank ska snarast, dock senast inom 30 dagar från förfallodagen, anmälas till EKN. Denna anmälan om dröjsmål görs i EKN Online eller på blankett. EKN betalar ut ersättning i princip omedelbart efter att banken därefter har skickat en begäran om skadereglering till EKN. För detta behövs ingen blankett.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/