https://www.offentligfinansiering.se/

Riskkapital

Driver du ett väl etablerat företag, med en affärsidé som har potential att bli framgångsrik på Swedfunds utvalda tillväxtmarknader? 

Swedfunds investeringar bygger på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang, på mellan fem och tio år. Investeringarna fördelas på aktier, lån och fonder

• Aktieinvesteringar på mellan 3 och 15 MUSD.

• Lån till större företag, ofta i samarbete med andra finansiärer.

• Fondinvesteringar, främst i mindre företag i de allra fattigaste länderna, där Swedfunds lokala närvaro omöjliggörs av exempelvis krig, konflikt och korruption.

Swedfund går in som minoritetsägare. Huvudägaren förväntas gå in med minst lika mycket och ansvarar även för att verksamheten bedrivs i linje med våra ESG-krav, som skrivs in i varje avtal.

Som delägare följer Swedfund projektets utveckling ytterst aktivt. Ofta har Swedfund en representant i styrelsen.

Hör gärna av dig till Swedfunds Senior Investment Managers för mer information. 

Senior investment managers: Anders Craft, Gunilla Nilsson, Jonas Kolijn, och Markus Wilkens. 

Här är en kort film om Swedfunds investeringsprocess

Swedfunds övergripande investeringskriterier 

• Geografi: Tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa*. 

*Swedfund kan investera i de länder som nämns i de tre första kolumnerna i DACs lista över ODA-mottagare. Investeringar i övre medelinkomstländer kan ske i undantagsfall.

• Sektor: Alla sektorer bortsett från de som omfattas av EDFIs Exclusion List. 

• Beprövad teknik: Ingen teknikrisk. 

• Partners: Företag med starka finanser och dokumenterad erfarenhet i den relevanta sektorn. Swedfund investerar inte med privatpersoner. 

• Instrument: Aktier och lån med fokus på ägarrelaterat kapital. 

• Storlek: 3 - 15 MUSD per investering. 

• Andel: Alltid minoritet, vanligtvis 25 - 35 % av total investering. 

• Riskexponering: Samma eller lägre än medinvesterare/partner. 

• Avkastningskrav: En affärsmässig avkastning som reflekterar Swedfuds risk. Swedfund tillhandahåller inga mjuka pengar. 

• Styrelserepresentation: Ja (aktiekapitalinvesteringar). 

• Investeringshorisont: 5 - 10 år

https://www.offentligfinansiering.se/