https://www.offentligfinansiering.se/

Säkerhetsgaranti för exportör

EKN:s säkerhetsgaranti vänder sig till dig som är exportör och behöver låta ställa ut en kontraktsgaranti. Den täcker risken att köparen otillbörligt utnyttjar kontraktsgarantin.

Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs ut.

Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt, vilket underlättar för dig att ställa ut en kontraktsgaranti.

Affärer som kan garanteras

Säkerhetsgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier. Den används nästan uteslutande vid ovillkorliga kontraktsgarantier (on-demand), det vill säga där köparen inte behöver ange anledning till begäran om utbetalning från utställande bank.

Du kan ansöka om säkerhetsgaranti för olika typer av exportaffärer: varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker.

Ansök 

Ansök i god tid innan kontraktsgarantin ställs. EKN beställer kreditupplysning på köparen/förmånstagaren. Du behöver vanligtvis komplettera med ytterligare information om köparen/förmånstagaren som exempelvis årsredovisning. EKN gör en bedömning av risken och om den är acceptabel lämnar vi en offert. 

Blankett till ansökan

Anmäl 

När kontraktsgarantin ställts och du vill få garantin utfärdad, skickar du en anmälan till EKN. Din anmä- lan skickar du inom 30 dagar från det att kontraktsgarantin ställts. 

Blankett till anmälan

Betala premie 

EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/