https://www.offentligfinansiering.se/

Tillväxtlån - för innovativa företag

Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Syftet med lånet är att ge möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Lånet kan användas till investeringar och rörelsekapital. Minimibeloppet på Tillväxtlånet är 250 000 kr. Lånet säkerställs med företagsinteckning, oftast i kombination med borgen. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med en bank.

Förmånligare villkor

Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan vi erbjuda Tillväxtlånet till förmånligare villkor än Almis övriga lån. Det innebär bland annat längre löptid, amorteringsfrihet och lägre ränta. Räntenivån beror framförallt på risknivån i låneaffären där högre risk innebär högre ränta. Lånet kan ges med upp till 10 års löptid. Av dessa 10 år kan upp till tre år initialt vara amorteringsfria, den så kallade utvecklingsfasen.

Tillväxtlånet kan täcka en del av det totala lånebehovet. Övrig finansiering kan vara lån eller riskkapital från ägarna, privatpersoner, bank eller andra externa aktörer.

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin - EU för innovation - riktat mot små- och medelstora företag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.

Läs mer om tillväxtlån för innovativa företag i  Almis Produktblad.

Så här ansöker du: 

Ansök genom att fylla i låneansökan

Låneansökan ska innehålla affärsplan och budget, använd mallarna nedan

Affärsplan

Budgetmallar

Varje ansökan och beslut om lån behandlas naturligtvis konfidentiellt.


https://www.offentligfinansiering.se/