https://www.offentligfinansiering.se/

Västra Götaland

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Som en del i arbetet för att skapa hållbar tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att finansiera såväl direkta insatser i enskilda företag som mer generella insatser i form av projektstöd.

I Västra Götalands län finns de regionala tillväxtmedlen hos Västra Götalandsregionen. Läs mer om företagsfinansiering på Västra Götalandsregionens webbplats

https://www.offentligfinansiering.se/