https://www.offentligfinansiering.se/

Växelgaranti

Växelgarantin riktar sig till banker som förvärvar växlar i en exportaffär. Garantin täcker utebliven betalning under växeln.

Med en EKN-garanti får banken ersättning om växelacceptanten inte betalar. Garantin förbättrar det exporterande företagets likviditet genom att möjliggöra för banken att ta över växlarna.

Affärer som kan garanteras

Du kan ansöka om växelgaranti för olika typer av exportaffärer, både varuexport och tjänsteexport. EKN kan garantera både små och stora affärer med denna garanti. Växelgaranti kan dock på grund av EU-regler inte användas för växlar med risktid kortare än två år i affärer till länder inom EU samt Australien, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Se även förteckning över länderna där EKN har prövat växelgarantier.

Här finns en kort film om växelgaranti

1. Ansökan

Ansök i god tid innan växlarna förvärvas. Till din ansökan ska du bifoga ett tilläggsblad från exportören där exportaffären beskrivs. Det kostar ingenting att ansöka om en offert. I vissa affärer behöver du komplettera med finansiell information om din köpare. Garantin söks på en blankett.

2. Offert

EKN bedömer risken i affären och lämnar dig en offert. I offerten framgår villkor och premie, det vill säga vad garantin kostar.

Det är mycket viktigt att du redan innan din garanti ställs ut läser igenom EKN:s Allmänna villkor och eventuella tilläggsvillkor så att du vet vad som gäller för garantin. 

Beräkna din premie

3. Begär garantin

Så snart växlarna förvärvas ska du inom 30 dagar anmäla detta till EKN och att du vill ha garantin utfärdad. Anmälan görs på blankett.

4. Garanti

EKN utfärdar garantin och du betalar premien.

5. Om betalning uteblir

Du är skyldig att informera EKN om betalning under växel uteblivit. Glöm inte att protestera växeln om betalning uteblivit. Det ska vanligtvis ske inom 2-3 bankdagar efter förfallodagen. Betalningsdröjsmål ska anmälas till EKN inom 30 dagar från växelns förfallodag. Anmälan görs på blankett. EKN betalar ut ersättning efter en karenstid på en månad. Då tar EKN också över din fordran.

Allmänna villkor

https://www.offentligfinansiering.se/