https://www.offentligfinansiering.se/

Exportlån – satsa på internationella marknader

Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

Exportlånet är framtaget för att du som företagare ska få möjlighet att satsa på internationella marknader. Exportlånet fungerar som vårt företagslån, men med skillnaden att det förutom i kronor även kan tas i utländsk valuta. Något som kan vara en stor fördel för dig som vill minska valutarisken.

Även om vi tycker att ditt företags affärsidé och möjligheter är den bästa säkerheten tar vi normalt ut säkerhet i form av en företagsinteckning, oftast i kombination med borgen.

Återbetalning på tre till fem år.

Almi tar alltid ut en högre ränta än en genomsnittlig bankränta. Detta för att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden. Exportlånet ska normalt betalas tillbaka på tre till fem år.

Exportlånet är ett resultat av samarbetet mellan Almi, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Business Sweden och Swedfund.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i vår låneansökan

I låneansökan ber vi om affärsplan och budget, använd gärna våra mallar.
Affärsplan
Budgetmallar

Varje ansökan och beslut om lån behandlas naturligtvis konfidentiellt.

Om du har frågor angående din inskickade låneansökan, om du inte redan har en kontakt med en av våra rådgivare, eller vill komplettera med ytterligare handlingar till din redan inskickade låneansökan kan du skicka det till ansokan.stockholmsormland@almi.se

https://www.offentligfinansiering.se/