https://www.offentligfinansiering.se/

Nyheter

 

"Nu är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities igång - den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. I det första steget lägger staten 120 miljoner kronor som ska användas för samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

https://www.offentligfinansiering.se/